MUDr. Jaroslav Matýs

MUDr. Jaroslav Matýs

"Dissocialita a agrese"

Sociální chování má svá nepsaná pravidla, neboli morálku. Máme taky pravidla psaná, což jsou obecně zákony. To vše dává soubor sociálních pravidel, dle kterých se chováme, komunikujeme spolu a sdělujeme své postoje, vymezujeme a upravujeme své vztahy. 
Jednou s forem komunikace ve skupině je agrese. Jistě, je to extrémní forma. Chování narušující sociální pravidla a sociální kohezi, tedy dissocialita je taktéž extrémní forma chování.  Zdroje agrese, ale i dissociálního jednání jsou různé a nejedná se vždy o patologii.  Přitom jak agrese a dissocialita nemají mezi sebou rovnítko.  Jedním ze základních diferenciálně diagnostických úkolů dětské a dorostové psychiatrie je pojmenovat zdroje agrese a dissociality, odlišit, co je projevem duševní poruchy, povahy nebo jenom reakcí na prostředí, na situaci.  
 

Soukromá ambulance
dětské a dorostové psychiatrie
MUDr.Jaroslav Matýs
Zd. Chalabaly 3041/2
Ostrava - Bělský les 700 30
tel. 777 768 608
e-mail:
pedopsychiatriematysj@seznam.cz

 

 

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/