MUDr. Jaroslav Matýs

MUDr. Jaroslav Matýs

dětský a dorostový psychiatr, 

 • dlouholetý Předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie, Předseda sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 
 • Pracuje v privátní ambulanci v Ostravě. 
 • Atestován ve všeobecném lékařství, psychiatrii pro dospělé  a dětské a dorostové psychiatrii. 
 • Zástupce primáře psychiatrického oddělení Ústřední vojenské nemocnice Ružomberok
 • Hlavní odborník pro návykové nemoci Armády Slovenské republiky
 • Ukončený pětiletý sebezkušenostní výcvik Skálova institutu Praha v integrativní psychoterapii a v současnosti jeden z jeho lektorů. 
 • Více než 25 let jsem jezdil jako lékař záchranné služby
 • Vybudování   nezdravotnické  terapeutické o komunity pro adolescentní narkomany Renarkon o.p.s., Ostrava
 • Vybudování nízkoprahového K - centra Ostrava a zavedení prvního Romského streetworkra v ČR.   
 • Jeden z hlavních autorů vládního programu "Reformy psychiatrické péče v ČR".   
 • Člen pracovní skupiny MZ při tvorbě vládního návrhu tzv."Protikuřáckého zákona" 
 • Jmenován ministrem zdravotnictví do atestačních komisí pro dětskou a dorostovou  psychiatrii a pro návykové nemoci.
 • Soudní znalec  dětské a dorostové psychiatrie 
 • publikace v odborných i populárních časopisech
 • Bohatá přednášková činnost pro lékaře, MPSV, MŠMT 
 • Organizování konferencí a kongresů
 •  Odborný garant oddělení dětské a dorostové psychiatrie PN Šternberk do odborné stabilizaci oddělení

 

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/