MUDr. ALena Zumrová Ph.D.

MUDr. ALena Zumrová Ph.D.
Absolventka FDL UK (nyní UK 2. LF) Praha v roce 1982, od téhož roku až dosud pracuje na Klinice dětské neurologie 
2. LF UK a FN Motol, je školským zástupcem přednosty pro výuku, vědu a výzkum.
Absolvovala zahraniční stáže na stipendium WHO ve Stockholmu a Kodani později tříměsíční pobyt v Texas Medical 
Centre Houston, problematika neurologie, neurogenetiky.
Zabývá se převážně tématikou neurovývojových, neurodegenerativních, neurometabolických a neurogenetických poruch 
s akcentem na postižení mozečku. Koordinovala a koordinuje řadu projektů zabývajících se ataxií, které jsou 
v České republice svou problematikou unikátní. Je autorem či spoluautorem více než 50 publikací (vědecké monografie,
učebnice, kapitoly v monografiích, původních prací a prací v recenzovaných sbornících), na tuzemském i zahraničním 
odborném fóru přednesla více než  100 přednášek s touto tématikou. V roce 2008 založila Centrum hereditárních ataxií 
FN v Motole, které bylo v roce 2017 začleněno do evropské sítě pracovišť zabývajících se vzácnými chorobami - ERN 

Absolventka FDL UK (nyní UK 2. LF) Praha v roce 1982, od téhož roku až dosud pracuje na Klinice dětské neurologie 

2. LF UK a FN Motol, je školským zástupcem přednosty pro výuku, vědu a výzkum.

Absolvovala zahraniční stáže na stipendium WHO ve Stockholmu a Kodani později tříměsíční pobyt v Texas Medical 

Centre Houston, problematika neurologie, neurogenetiky.

Zabývá se převážně tématikou neurovývojových, neurodegenerativních, neurometabolických a neurogenetických poruch 

s akcentem na postižení mozečku. Koordinovala a koordinuje řadu projektů zabývajících se ataxií, které jsou 

v České republice svou problematikou unikátní. Je autorem či spoluautorem více než 50 publikací (vědecké monografie,

učebnice, kapitoly v monografiích, původních prací a prací v recenzovaných sbornících), na tuzemském i zahraničním 

odborném fóru přednesla více než  100 přednášek s touto tématikou. V roce 2008 založila Centrum hereditárních ataxií 

FN v Motole, které bylo v roce 2017 začleněno do evropské sítě pracovišť zabývajících se vzácnými chorobami - ERN 

(European Rare Networks). Je členkou řady lékařských společností.