MIRIAM NEITZKE / SARAH GOTTO (překlad pod textem)

MIRIAM NEITZKE / SARAH GOTTO (překlad pod textem)

 

Das Pörnbacher® Therapiekonzept:
Kennenlernen der konzeptspezifischen Unterlagerungselemente. Anwendung der Lagerungen auf den entsprechenden Entwicklungsstand bezogen. Übungen zur Gesamtkoordination, sowie spezifische Aktivierungen im orofacialen Bereich für Artikulation und Schluckfunktion. Erläuterung der Zusammenhänge mit anderen Sinnesfunktionen.
 
Pörnbacher®  terapeutický koncept:
Ve workshopu nabídneme seznámení s dílčími prvky specifickými pro daný koncept. Použití paměti se bude vztahovat k odpovídající úrovni vývoje. Účastníci si vyzkouší cvičení pro celkovou koordinaci, stejně jako specifické aktivace v orofaciální oblasti pro artikulaci a funkci polykání. Nabídneme ysvětlení vztahů s jinými smyslovými funkcemi.