MIRIAM NEITZKE (překlad pod textem)

MIRIAM NEITZKE (překlad pod textem)

 

Das Pörnbacher® Therapiekonzept:
Das Pörnbacher® Therapiekonzept ist eine umfassende Entwicklungs- und Rehabilitationstherapie für Kinder und Erwachsene. Sie basiert auf der Aktivierung der Körperaufrichtung gegen die Schwerkraft, um sensomotorische Fähigkeiten auszubilden. Hierbei kommen spezifisch konzipierte Lagerungselemente zum Einsatz. Diese bilden die therapeutische Behandlungsgrundlage bei Entwicklungsverzögerungen/-störungen und neuro-motorischen Defiziten. Die entsprechenden komplexen Aktivierungsmöglichkeiten hat Frau Pörnbacher in jahrelanger Praxistätigkeit
herausgearbeitet. Durch spezifische sensorische Reize werden genetisch veranlagte Muster aktiviert, die auf alle Entwicklungsbereiche wirken. Mit den Kompetenzen der ersten Streckentwicklungsphase aus der Bauchlage heraus beginnt die Möglichkeit der Selbstorganisation. In der anschließenden zweiten Beugeentwicklungsphase trägt die Rotationsentwicklung zur Oberkörpervertikalisierung und beginnenden Fortbewegung bei. Die Zusammenhänge von Aufrichtung, Haltung, orofacialer Aktivität und Konzentration werden therapeutisch genutzt und führen dadurch zu einem umfassenden Therapie- und Entwicklungserfolg. 
 
Koncept terapie Pörnbacher®:
Koncept terapie Pörnbacher® je komplexní vývojová a rehabilitační terapie pro děti i dospělé. Je založen na aktivaci narovnání těla proti gravitaci a rozvíjí senzomotorické dovednosti. Používají se zde speciálně koncipované prvky pro paměť. Ty tvoří terapeutický základ léčby vývojových opoždění / poruch a neuromotorických deficitů. Paní Pörnbacherová, díky letité praxi, vypracovala odpovídající komplexní možnosti aktivace. Specifické smyslové podněty aktivují geneticky predisponované vzorce, které ovlivňují všechny oblasti vývoje. Při získání kompetence
první vývojové fáze vycházející z polohy na břiše, začíná možnost samoorganizace. V následující druhé fázi vývoje flexe přispívá vývoj rotace k vertikalizaci horní části těla a začátku lokomoce. Vztahy mezi narovnáním, držením těla, orofaciální aktivitou a koncentrací se používají terapeuticky, a tak vedou k komplexní terapii a úspěchu vývoje.