Mgr. Václav Krucký

Mgr. Václav Krucký

Po absolutoriu rehabilitační nástavby v roce 1985 na zdravotní škole v Plzni studoval obor Rehabilitace na FTVS UK Praha současně̌ s oborem Psychologie na FF UK Praha. V roce 1990 absolvoval kurzy Vojtovy metodiky vedené i Dr. Václavem Vojtou.

Ukončením studií v roce 1989 začala odborná praxe zaměřená převážně na dětskou rehabilitaci a fyzioterapii na pražských pracovištích. V polovině 90. let pracoval pět let v Bavorsku na ambulantních a klinických pracovištích. V roce 1994 získal v Regensburgu Státní certifikát pro obor Fyzioterapie pro země EU. Postupně se specializoval na aplikaci Vojtovy rehabilitační metodiky jak na děti, tak na pacienty dospělého věku. Mezi lety 2001 a 2004 byl přednostou ambulantního a lůžkového rehabilitačního oddělení Nemocnice v Ostrově nad Ohří.

Odbornou pedagogickou činnost vyvíjel jako asistent na své alma mater FTVS UK, na zdravotní škole na Alšově nábřeží v Praze a na Vyšší zdravotní škole v Karlových Varech. Svou vlastní praxi pro rehabilitaci a fyzioterapii provozuje od roku 1992 v Karlových Varech a v Praze.

V roce 2003 založil neziskovou organizaci SVR – Společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s. zaměřující se na podporu a vývoj inovativního provádění Vojtovy metodiky. Od roku 2016 rozvíjí koncept Vojtovy metodiky 2. generace – VM2G.