Mgr. Martina Metlická

Mgr. Martina Metlická
Mgr. Martina Metlická
Absolvovala bakalářské studium fyzioterapie a ergoterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
a dále magisterské studium fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se dospělým 
i dětským pacientům již od kojeneckého věku. Vlastní zkušenost s motorickou neobratností v dětském věku ji 

Absolvovala bakalářské studium fyzioterapie a ergoterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

a dále magisterské studium fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se dospělým 

i dětským pacientům již od kojeneckého věku. Vlastní zkušenost s motorickou neobratností v dětském věku ji 

přiměla k podrobnějšímu zkoumání problematiky dyspraxie.