Mgr. Marcela Dvořáková

Mgr. Marcela Dvořáková
Vzdělání: magisterské studium Fyzioterapie na 2. LF UK
Pracoviště: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství - dětská část, 2. LF UK a FN Motol, Praha 
(mimo jiné se věnuji testování a terapii pacientů s dyspraxií)
Specializované kurzy:  
Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch v dětském věku (Vojtova metoda)
Dynamická neuromuskulární stabilizace 
Kineziotejping
Jóga v rehabilitaci
Publikace: spoluautor: Kobesova A, Nyvltova M, Kraus J, Kolar P, Sardina A, Mazanec R, Andel R. Evaluation 
of muscule strength and manual dexterity in patients with Charcot-Marie-Tooth disease, Journal of Hand Therapy.,

Vzdělání: magisterské studium Fyzioterapie na 2. LF UK

Pracoviště: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství - dětská část, 2. LF UK a FN Motol, Praha 

(mimo jiné se věnuji testování a terapii pacientů s dyspraxií)

Specializované kurzy:  

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu

Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch v dětském věku (Vojtova metoda)

Dynamická neuromuskulární stabilizace 

Kineziotejping

Jóga v rehabilitaci

Publikace: spoluautor: Kobesova A, Nyvltova M, Kraus J, Kolar P, Sardina A, Mazanec R, Andel R. Evaluation 

of muscule strength and manual dexterity in patients with Charcot-Marie-Tooth disease, Journal of Hand Therapy.,

2016;29:66-72. , ISSN 0894-1130