Mgr Kateřina Blatná

Mgr Kateřina Blatná
Od roku 2005 působím jako logoped na akreditovaném pracovišti klinické logopedie v Centru Kociánka v Brně. Mé 
působení na Kociánce začalo již v době mých bakalářských studií, kdy jsem jako studentka zcela nepolíbená 
logopedií začala pracovat pod vedením Mgr. Červenkové s dívkou s kombinovaným postižením. Měla jsem výjimečnou 
možnost docházet téměř každý den na Kociánku a pracovat s touto dívkou na terapeutickém příjmu potravy a blíže 
se seznámit s metodou Terapie orální pozice, která je zaměřena na rozvoj orálně-motorických dovedností. Rok po 
dokončení studií mi byla nabídnuta pozice logopeda, a protože jsem si ke Kociánce za těch pár let dobrovolnictví-
praxe vytvořila velmi blízké pouto, rozhodla jsem se, že zůstanu. 
 
Na Kociánce máme klienty s celou řadou diagnóz a jejich kombinací. Nejčastěji pracuji s dětmi s mozkovou obrnou, 
mentálním postižením, autismem, vývojovou dysfázií a vývojovou dyspraxií. Práce s klienty s vývojovou dyspraxií 
mi však dělá největší radost. Terapie jsou pro mě barevné, radostné a tvořivé, protože se v nich věnuji mnoha 
různým oblastem např. tělesným cvičením, prvkům senzorické integrace, orálně-motorickým cvičením, rozvoji 
obsahové stránky řeči, a to vždy s ohledem na vývojovost. Práce s klienty s vývojovou dyspraxií po mě krom jiného
vyžaduje velkou trpělivost a důvěru ve vlastní postupy, což považuji za základní pilíře mé práce na Kociánce a 
pořád se tomu učím. Mým zájmem se také stala senzorická integrační terapie, ve které se nyní vzdělávám 

Od roku 2015 působím jako logoped na akreditovaném pracovišti klinické logopedie v Centru Kociánka v Brně. Mé 

působení na Kociánce začalo již v době mých bakalářských studií, kdy jsem jako studentka zcela nepolíbená 

logopedií začala pracovat pod vedením Mgr. Červenkové s dívkou s kombinovaným postižením. Měla jsem výjimečnou 

možnost docházet téměř každý den na Kociánku a pracovat s touto dívkou na terapeutickém příjmu potravy a blíže 

se seznámit s metodou Terapie orální pozice, která je zaměřena na rozvoj orálně-motorických dovedností. Rok po 

dokončení studií mi byla nabídnuta pozice logopeda, a protože jsem si ke Kociánce za těch pár let dobrovolnictví-

praxe vytvořila velmi blízké pouto, rozhodla jsem se, že zůstanu. 

 

Na Kociánce máme klienty s celou řadou diagnóz a jejich kombinací. Nejčastěji pracuji s dětmi s mozkovou obrnou, 

mentálním postižením, autismem, vývojovou dysfázií a vývojovou dyspraxií. Práce s klienty s vývojovou dyspraxií 

mi však dělá největší radost. Terapie jsou pro mě barevné, radostné a tvořivé, protože se v nich věnuji mnoha 

různým oblastem např. tělesným cvičením, prvkům senzorické integrace, orálně-motorickým cvičením, rozvoji 

obsahové stránky řeči, a to vždy s ohledem na vývojovost. Práce s klienty s vývojovou dyspraxií po mě krom jiného

vyžaduje velkou trpělivost a důvěru ve vlastní postupy, což považuji za základní pilíře mé práce na Kociánce a 

pořád se tomu učím. Mým zájmem se také stala senzorická integrační terapie, ve které se nyní vzdělávám 

v Bratislavě, a jejíž prvky mě a naše uživatele provází každým dnem na Kociánce a dělají nám radost.