Mgr. Irena Preissová

Mgr. Irena Preissová
 
Klinická logopedka atestovaná v roce 1999 se soukromou praxí v Litoměřicích (2007) a na Mělníku (2008). 
Klinicko – logopedický základ získala v logopedické ambulanci u PaeDr. Evy Jirutkové (1995 – 1999) a 
Mgr. Veroniky Balejové (2005-2007) , dále pak na Dětské neurologické klinice Prahy 2 (2000 – 2002) a 
na Neurologickém oddělení FKNV Praha 10 (2000 – 2002).
V současné době ve své praxi preferuje propojování zvuku s pohybem, práci s tělem a hlasem a komplexní práci 
se systémem (jedincem, rodinou, prostředím). 
 
Výcviky a důležité kursy:
1998 – 2003 Psychodynamický výcvik SUR 
2005    Práce s tělem (Lucká, Vodňanská)
2007    Škola Stargate
2011-2013  PBSP skupina
2017    Práce s hlasem (Kučera)

 

Klinická logopedka atestovaná v roce 1999 se soukromou praxí v Litoměřicích (2007) a na Mělníku (2008). 

Klinicko – logopedický základ získala v logopedické ambulanci u PaeDr. Evy Jirutkové (1995 – 1999) a 

Mgr. Veroniky Balejové (2005-2007) , dále pak na Dětské neurologické klinice Prahy 2 (2000 – 2002) a 

na Neurologickém oddělení FKNV Praha 10 (2000 – 2002).

V současné době ve své praxi preferuje propojování zvuku s pohybem, práci s tělem a hlasem a komplexní práci 

se systémem (jedincem, rodinou, prostředím). 

 

Výcviky a důležité kursy:

1998 – 2003 Psychodynamický výcvik SUR 

2005    Práce s tělem (Lucká, Vodňanská)

2007    Škola Stargate

2011-2013  PBSP skupina

2017    Práce s hlasem (Kučera)

2018 - 2020  Maitri dýchání (Kramvik)