Mgr. Hana Růžičková PhD.

Po absolvování speciální pedagogiky na Pedf. UK Praha jsem pracovala 2,5 roku v logopedických ambulancích v Sedlčanech 
a Příbrami. V roce 2007 jsem atestovala a necelý rok jsem působila v Městské nemocnici následné péče v Praze. Od ledna 
2008 pracuji na Neurologické klinice 1.LF UK a VFN v Praze, podílím se na terénní péči u imobilních osob po CMP ve 
vlastním sociálním prostředí organizovanou Klubem afázie. Disertační práci na téma: „Diagnostika NKS u osob 
s Parkinsonovou nemocí“ jsem obhájila v roce 2012. Podílím se na výzkumu poruch řeči u Parkinsonovy nemoci a roztroušené 

Po absolvování speciální pedagogiky na Pedf. UK Praha jsem pracovala 2,5 roku v logopedických ambulancích v Sedlčanech 

a Příbrami. V roce 2007 jsem atestovala a necelý rok jsem působila v Městské nemocnici následné péče v Praze. Od ledna 

2008 pracuji na Neurologické klinice 1.LF UK a VFN v Praze, podílím se na terénní péči u imobilních osob po CMP ve 

vlastním sociálním prostředí organizovanou Klubem afázie. Disertační práci na téma: „Diagnostika NKS u osob 

s Parkinsonovou nemocí“ jsem obhájila v roce 2012. Podílím se na výzkumu poruch řeči u Parkinsonovy nemoci a roztroušené 

sklerózy.