Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

 

MÉ DÍTĚ MLUVÍ POUZE SE MNOU!  ... aneb potřeby dítěte s elektivním mutismem a potřeby rodičů.
Workshop bude zaměřen nejvíce na diagnózu elektivní mutismus. Pokusíme se společně nahlédnout na potřeby dítěte a rodičů, kteří se s tímto
fenoménem potýkají. Workshop bude veden hlavně prakticky, aby se účastníci skrze vlastní zážitek dokázali vcítit do dětí s EM a jejich
pečovatelů. Součástí společné práce bude i analýza videozáznamů dětí s EM.
Zároveň tento čas využijeme ke společnému sdílení nápadů, technik, zkušeností, které se ukázaly jako výhodné strategie pro podporu rozvoje
komunikace dětí s EM a zároveň jsou použitelné v ambulancích klinických logopedů.
Součástí workshopu bude i představení Standardu péče o děti s EM a účastníkům budou dány k dispozici screeningové dotazníky pro tuto diagnózu.

 

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/