Mgr. Eliška Haškovcová; Mgr. Petra Dvořáková

Mgr. Eliška Haškovcová; Mgr. Petra Dvořáková
Mgr. Eliška Haškovcová
 
Vzdělání: FTVS UK, obr: Speciální výchova zdravotně postižených osob, 1. LF UK, obor Ergoterapie
Kurzy:
Senzorická integrace
NDT Bobath basic 
Kinesiotejping
Bazální stimulace
Videotrénink interakcí základní kurs
Rodinná terapie výcvik
Neurovývojová terapie- Pohybem se učíme I.
Koncept Spiraldynamic v ergoterapii
Účast na výuce ergoterapie na 1. LF UK
Člen: ČAE, Bobath asociace, Asociace senzorické integrace
 
Práce: Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží, VFN Praha
       Play SI, Centrum dětské ergoterapie
 
 
Mgr. Petra Dvořáková
 
Vzdělání: pedf UK obor speciální pedagogika, 1.lf UK obor ergoterapie
Kurzy:
Senzorická integrace
Bazální stimulace
Dyspraxie
PaNat
Neurovývojová terapie- Pohybem se učíme I.,II.
Kinesiotaping
OFS
Bobath koncept-handling, bukofaciální reedukace
Člen: ČAE, Asociace senzorické integrace
 
Práce: Klinika rehabilitace a tělovývhovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha

Mgr. Eliška Haškovcová

Vzdělání: FTVS UK, obr: Speciální výchova zdravotně postižených osob, 1. LF UK, obor Ergoterapie

Kurzy:

Senzorická integrace

NDT Bobath basic 

Kinesiotejping

Bazální stimulace

Videotrénink interakcí základní kurs

Rodinná terapie výcvik

Neurovývojová terapie - Pohybem se učíme I.

Koncept Spiraldynamic v ergoterapii

Účast na výuce ergoterapie na 1. LF UK

Člen: ČAE, Bobath asociace, Asociace senzorické integrace

Práce: Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží, VFN Praha

       Play SI, Centrum dětské ergoterapie

 

 

Mgr. Petra Dvořáková

Vzdělání: pedf UK obor speciální pedagogika, 1.lf UK obor ergoterapie

Kurzy:

Senzorická integrace

Bazální stimulace

Dyspraxie

PaNat

Neurovývojová terapie - Pohybem se učíme I.,II.

Kinesiotaping

OFS

Bobath koncept-handling, bukofaciální reedukace

Člen: ČAE, Asociace senzorické integrace

Práce: Klinika rehabilitace a tělovývhovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha

       Play SI, Centrum dětské ergoterpie