Mgr. Barbora Červenková

Mgr. Barbora Červenková
Pracuji již devátým  rokem  na akreditovaném pracovišti klinické logopedie v  Centru Kociánka v Brně, což je 
zařízení, pečující o 250 klientů s tělesným či mentálním postižením, nebo kombinovanými vadami.   Při své práci 
se zaměřuji především na techniky pro zajištění bezpečného a efektivního příjmu potravy u dětí, využití systému 
Terapie orální pozice, využívám Bobath koncept a prvky senzorické integrační terapie.  Část dětí, které mě 
navštíví, nemluví ještě ve čtyřech, pěti či osmi letech. Pokud se nejedná o klienty s těžkým kombinovaným 
postižením, příčinou  tohoto stavu bývá mnohdy těžká vývojová verbální či orální dyspraxie.
Vzhledem k faktu, že ještě před deseti lety se o této diagnóze takřka nevědělo, dostupnost odborné kvalitní 
logopedické diagnózy k tomuto tématu je malá. V rámci svých klinických zkušeností jsem zjistila, že pokud chci 
efektivně využít systém Terapie orální pozice při práci s touto skupinou klientů, musím významnou měrou  
modifikovat množství terapeutických postupů, nepoistupovat rutinně,  zkrátka dělat terapii jinak. Zorientovat se
 v této oblasti mi pomohly práce autorů Nancy R. Kaufman, Karen Czarnik, Margaret Fish, Robin Strode Downing a 
Catherine E. Chamberlain. Ve své praxi potom kombinuji dle potřeby klienta mnohé z technik, které obsahují 
odborné publikace výše jmenovaných autorů.
Pracuji již devátým  rokem  na akreditovaném pracovišti klinické logopedie v  Centru Kociánka v Brně, což je 
zařízení, pečující o 250 klientů s tělesným či mentálním postižením, nebo kombinovanými vadami.   Při své práci 
se zaměřuji především na techniky pro zajištění bezpečného a efektivního příjmu potravy u dětí, využití systému 
Terapie orální pozice, využívám Bobath koncept a prvky senzorické integrační terapie.  Část dětí, které mě 
navštíví, nemluví ještě ve čtyřech, pěti či osmi letech. Pokud se nejedná o klienty s těžkým kombinovaným 
postižením, příčinou  tohoto stavu bývá mnohdy těžká vývojová verbální či orální dyspraxie.
Vzhledem k faktu, že ještě před deseti lety se o této diagnóze takřka nevědělo, dostupnost odborné kvalitní 
logopedické diagnózy k tomuto tématu je malá. V rámci svých klinických zkušeností jsem zjistila, že pokud chci 
efektivně využít systém Terapie orální pozice při práci s touto skupinou klientů, musím významnou měrou  
modifikovat množství terapeutických postupů, nepoistupovat rutinně,  zkrátka dělat terapii jinak. Zorientovat se
 v této oblasti mi pomohly práce autorů Nancy R. Kaufman, Karen Czarnik, Margaret Fish, Robin Strode Downing a 
Catherine E. Chamberlain. Ve své praxi potom kombinuji dle potřeby klienta mnohé z technik, které obsahují 
odborné publikace výše jmenovaných autorů.