MAGDALENA KOŤOVÁ

MAGDALENA KOŤOVÁ

 

MUDr. Magdalena Koťová, PhD.
Promovala na FVL UK v Praze v roce 1977. Poté pracovala na dětském a ortodontickém oddělení OÚNZ Praha 9, dále na ortodontickém oddělení II. Stomatologické kliniky 1.LF UK Praha. V roce 1980 složila atestaci 1. stupně ze stomatologie, v roce 1986 nástavbovou atestaci z ortodoncie, v roce 2004 obhájila na LF UP v Olomouci doktorskou dizertační práci zaměřenou na morfologii patra (Ph.D.).
Od r. 1996 dosud vede ortodontické pracovniště akreditované pro postgraduální výuku oboru ortodoncie na dnešní Stomatologické klinice 3. LF UK a FNKV Praha. Od r. 2005 stojí také v čele oddělení pro léčbu rozštěpových vad, které bylo postupně začleněno do ortodontického ddělení vinohradské stomatologické kliniky.
V centru jejího dlouhodobého odborného zájmu je, vedle postgraduální výuky oboru ortodoncie, včetně přípravy lékařů v doktorském postgraduálním studiu, hlavně léčba pacientů s obličejovým rozštěpem.