Liv Sochting

Liv Sochting

Neuroafektivní vztahový model

NARM pomáhá rozpoznat základní biologické potřeby, které jsou podstatné pro to, abychom byli ve fyzické i psychické pohodě. Pokud není naplněna některá z těchto základních potřeb, je pravděpodobné, že se to odrazí na psychickém či fyzickém zdraví jedince - je ohroženo jeho sebepřijetí, identita a sebehodnocení. Pokud jsou v dětství naplněny naše základní biologické potřeby, rozvíjí se díky tomu klíčové dovednosti, jenž nám v dospělosti umožňují rozpoznávat a uspokojovat tyto naše základní potřeby jak vzhledem k sobě samým, tak i v rámci zdravých mezilidských vztahů. Čím více se rozvíjí naše schopnost uspokojovat své základní potřeby, tím více zažíváme pocit vnitřní tělesné organizace, seberozvoje, spojení s prostředím, uvědomování si...všechny základní předpoklady dobrého zdraví - jak psychického, tak fyzického. A naopak, čím méně jsou rozvinuty naše schopnosti tyto potřeby uspokojovat, tím více uplatňujeme jakési náhradní sebezáchovné strategie, abychom se vyrovnali s přetrvávající vnitřní dysorganizací, odpojením a dysregulací. Vyvíjíme si tak určité kompenzační strategie, přes které se setkáváme s okolním světem.

Během tohoto workshopu budou účastnící seznámeni se základními principy tohoto psychologického modelu a s tím, jak tyto principy využít v práci s lidmi s poruchami chování a emocí.

 

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/