Liv Sochting - Dánsko

Liv Sochting - Dánsko

Neuroafektivní vztahový model

Úvod do NeuroafektivnÍho vztahového modelu (NARM)- modelu, jenž se zabývá vývojovým traumatem

NARM je jak modelem, který pomáhá rozumět vlivu vývojového traumatu na osobu jedince, tak klinickým psychologickým přístupem pracujícím s touto problematikou. V prezentaci bude kladen důraz na teorii, jak dysharmonie vztahů, zanedbání a zneužívání dítěte v jeho raném věku ovlivní jeho další osobnostní vývoj. Způsob, jakým dítě vnímá sebe samo, se formuje skrz vztah s pečující osobou, a jestliže je tento vztah nějakým způsobem narušený, na dítě to má obrovský vliv. Pokud není naplněna některá základní biologická potřeba, dítě si vyvine sebezáchovnou strategii, která koresponduje s nenaplněnou biologickou potřebou. Tyto sebezáchovné strategie budou v prezentaci představeny. Jak napovídá již název tohoto psychologického modelu, je postaven především na hlubokém poznání toho, že tělo a mysl jsou propojeny. Aby mohlo být vývojové trauma uzdraveno, musí se pracovat jak s psychologickou stránkou jedince (sebepřijetí, propojeni s vlastním já), tak s jeho fyzickou stránkou.

 

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/