LENKA DZIDOVÁ

LENKA DZIDOVÁ

PhDr. Lenka Dzidová má dlouholeté zkušenosti v oboru klinické logopedie u dospělých i dětských pacientů. V současné době pracuje v Sanatoriích Klimkovice s klienty dospělého věku s dg. kraniotraumatu, CMP a neurogenní dysfagií. Specializuje se na intenzivní a dlouhodobé logopedické programy pro české i zahraniční klienty. Kromě své klinicko-logopedické praxe se věnuje přednáškové činnosti se zaměřením na neurorehabilitaci, kognitivní rehabilitaci, elektrostimulaci a zrakovou rehabilitaci.