LENKA DZIDOVÁ

LENKA DZIDOVÁ

Workshop zahrnuje prezentaci a rozbor videoukázek dospělých pacientů s dg. kraniotraumatu a těžkého stupně získané dysartrie-anartrie a koexistujících poruch dysfagie. Na základě tohoto rozboru budou moci účastníci zvolit vhodný postup terapie se zdůvodněním svého výběru. 

Na videoukázky navážou praktickým cvičením, během něhož si budou moci vyzkoušet práci s méně známými pomůckami a terapeutickými technikami. Všechny prezentované diagnostické a terapeutické metody se týkají rehabilitace orofaciální oblasti.