KAZUISTIKY

KAZUISTIKY 

PLENÁRNÍ DISKUSE NAD KONKRÉTNÍMI PACIENTY

supervize nad diskusí:  Mgr. Jitka Mercelová; Mgr. Barbora Hušáková; Mgr. Tereza Hladilová a další

PŘIPRAVTE SI:

 konkrétní problém/jev se kterým se při práci s pacienty potýkáte

vzít s sebou videozáznam pacienta, který je vhodný pro supervizi