JITKA KAULFUSS

JITKA KAULFUSS

CASTILLO-MORALES TERAPIE V KLINICKO-LOGOPEDICKÉ PRAXI

Charekteristika konceptu Castillio Moralese a Juana Bronda
Cíle konceptu a funkce orofaciálního komlepexu
Indikace ORF terapie v praxi linické logopedie
Motorický klid jako předpoklad stimulace
Zásady pro orofaciální stimulaci
Terapeutické techniky po stimulaci 

AKCI PODPOŘILI