JITKA KAULFUSS

JITKA KAULFUSS

 

Mgr. Jitka Kaulfuss


Vystudovala PedF MU v Brně, katedru speciální pedagogiky, obor logopedie – surdopedie. V roce 1995 získala uznání vzdělání v Německu. V 1999 složila v Praze atestační zkoušku v odboru klinické logopedie.

 

Již během magisterského studia pracovala jako logopedka v Německu (Frankfurt/M, Kronberg, Schwandorf). Během své odborné praxe absolvovala řadu studijních pobytů v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku a v Itálii.

 

Absolvovala řadu certifikovaných kurzů v zahraničí, např.: 

Myofunkční terapie ( D. Garliner, M. Bolten, A. Kittel, H. Hahn) 

Orofaciální regulační terapie dle Castillo Morales 

Neurologická reorganizace dle Padovan 

Bobath koncept v logopedii

 

Od roku 2004 je ředitelkou CARPE DIEM BOHEMIA s.r.o, Centra řeči a komunikace v Praze.

Zaměřuje se na logopedickou rehabilitaci dětských a dospělých pacientů s afázií, dysartrií, s myofunkčním a orofaciálním zeslabením, s dysfagií a poruchami příjmu potravy u kojenců a dětí.

Více jak 15 let se aktivně věnovala také přednáškové, pedagogické a výzkumné činnosti pro AKL ČR , LSMS, IPPP ČR, PedF UK v Praze, PedF UP v Olomouci a pořádání vlastních odborných kurzů.


 

V rámci publikační činnosti je autorkou a spoluautorkou několika odborných článků a textů. Věnuje se překladatelské činnosti, je autorka nebo spoluautorka řady edukačních materiálů. Vystupuje ve veřejnoprávních médiích.


 

 

AKCI PODPOŘILI