INGRID DIEPOLDER (překlad pod textem)

INGRID DIEPOLDER (překlad pod textem)

 

Im Workshop werden einzelne Körperübungen nach Padovan® anhand von Videoaufnahmen aus der Therapie mit ihrer Wichtigkeit für das gesamte Nervensystem und das orofaciale System erläutert. Ein weiteres Ziel des Workshops ist es, die reflektorisch-vegetativen oralen Funktionen zu besprechen. Hierbei wird der Zusammenhang zwischen Körper und Mund betrachtet, sowie auch die neurofunktionelle Beziehung der einzelnen reflektorisch-vegetativen oralen Funktionen untereinander aufgezeigt. Auch werden einzelne Übungen der Padovan-Methode® zu den Mundfunktionen besprochen und geübt. Während des Workshops wird immer im Bezug zu orofacialen Dysfunktionen gearbeitet.

V rámci workshopu budou jednotlivá tělesná cvičení podle Padovan metody® vysvětlena pomocí videozáznamů z terapie s vysvětlením významu pro celý nervový systém a orofaciální systém.
Dalším cílem workshopu je představení reflexivně vegetativní ústní funkce. Budeme se věnovat vztahu mezi tělem a ústy a také neurofunkční vztah mezi jednotlivými reflexními a vegetativními ústními funkcemi. Rovněž budou diskutována a procvičována jednotlivá cvičení orálních funkcí Padovan-Methodou®. Workshop se bude zabývat orofaciálními dysfunkcemi.
 
Přineste si:
Žvýkací trubice (asi 20 cm dlouhá)
1-2 vyfukovací šrouby (foukačky)
špachtle (ráda používám plastové špachtle, ale lze i dřevěné)
sací katétr (přibližně 50 cm dlouhý, vnitřní průměr 1 mm)
gumový kroužek (jedná se o gumové kroužky od ortodontisty)