INGRID DIEPOLDER (překlad pod textem)

INGRID DIEPOLDER (překlad pod textem)

 

Die Padovan-Methode® Neurofunktionelle Reorganisation ist eine ganzheitliche Therapiemethode und wurde von der Sprachtherapeutin Beatriz Padovan (Sao Paulo, Brasilien) vor 40 Jahren entwickelt. Die Therapie berücksichtigt die physiologische Entwicklung des Menschen. Die Entwicklung, ein natürlicher, dynamischer und komplexer Prozess, ist bedingt durch sein genetisches Potential und seine Umwelt. 
Beatriz Padovan erkannte die Bedeutung bestimmter Bewegungsmuster innerhalb des menschlichen Entwicklungsprozesses und nutzt diese in ihrer Methode als therapeutisches Werkzeug für die Behandlung und Rehabilitation unterschiedlicher Entwicklungsstörungen und erworbener Erkrankungen, die auf eine Störung und/oder Dysfunktion des Nervensystems zurückzuführen sind. Ziel der Therapie ist der Erwerb oder das Erlernen von neuen oder verlorenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, so dass Symptome einer entwicklungsbedingten oder erworbenen Störung gemindert oder überwunden werden können.
In jeder Therapieeinheit werden folgende neuro-evolutiven Entwicklungsprozesse nachvollzogen:
Wiederholung der Etappen des Fortbewegungs- und Aufrichtungsprozesses
Wiederholung der natürlichen Greifentwicklung der Hände
Wiederholung des physiologischen Entwicklungsablaufes der Augen
Wiederholung der reflektorisch-vegetativen oralen Funktionen: Atmen, saugen, kauen und schlucken
Zur Verbesserung insbesondere von orofacialen Dysfunktionen im Kindes- oder Erwachsenenalter zeigt sich die Padovan-Methode® als sehr effektiv. Gerade bei diesen Störungsbildern profitiert der Patient von der Aufrichtungsarbeit, bevor in der Therapiestunde am orofacialen System gearbeitet wird. Auch hat sich die neurofunktionelle Arbeit an allen reflektorisch-vegetativen Mundfunktionen als effektiv und sehr nachhaltig erwiesen, wodurch auch bei schwerer betroffenen Patienten eine deutliche Verbesserung im orofacialen Bereich erzielt werden kann.
Die Padovan-Methode® kann bereits im Säuglingsalter angewendt werden und ist bis ins hohe Alter effektiv durchführbar. Auch kann sie bei sehr schwer betroffenen Patienten, denen es nicht oder nur sehr schwer möglich ist mitzuarbeiten, durchgeführt werden. Somit stellt die Padovan-Methode® auch eine gute Behandlungsgrundlage bei Patienten auf Intensivstationen oder bei Patienten mit eingeschränktem Bewusstseinszustand dar.

 
 
Neurofunkční reorganizace Padovan-Methodou® je metoda holistické terapie a byla vyvinuta logopedkou Beatriz Padovan (Sao Paulo, Brazílie) před 40 lety. Terapie bere v úvahu fyziologický vývoj člověka. Vývoj, přirozený, dynamický a komplexní proces, je způsoben jeho genetickým potenciálem a prostředím. Beatriz Padovan uznala důležitost určitých pohybových vzorců v procesu vývoje člověka a používá je ve své metodě jako terapeutický nástroj k léčbě a rehabilitaci různých vývojových poruch a získaných nemocí, které lze přičíst poruchám nebo dysfunkcím nervového systému. Cílem terapie je získat nebo se naučit nové nebo ztracené dovednosti a schopnosti, aby bylo možné zmírnit nebo překonat příznaky vývojové nebo získané poruchy.
V každém terapeutickém setkání jsou reprodukovány následující vývojové procesy neuroevolučního vývoje:
Opakování fází lokomočního a erekčního procesu
Opakování přirozeného sevření rukou
Opakování fyziologického vývoje očí
Opakování reflexně vegetativních orálních funkcí: dýchání, sání, žvýkání a polykání
Padovan-Methoda® se ukázala jako velmi účinná při zlepšování orofaciálních dysfunkcí u dětí a dospělých. Zejména u těchto diagnóz má pacient prospěch z posilování narovnání (práce s vertikálou) před tím něž se v terapii začne stimulovat orofaciální systém. Neurofunkční práce na všech reflexně vegetativních orálních funkcích se také ukázala jako účinná a velmi udržitelná, přičemž významného zlepšení v orofaciální oblasti lze dosáhnout i u těžce postižených pacientů.
Padovan-Methodu® lze použít v kojeneckém věku a lze jej efektivně provádět do stáří. Může být provedeno také u velmi vážně postižených pacientů, kteří  nejsou schopni spolupráce nebo spolupráce je velmi obtížná. Padovan-Methoda® je tedy také dobrým základem léčby pro pacienty na jednotkách intenzivní péče nebo pro pacienty se sníženou úrovní vědomí.