Ing. Zuzana Palounková, PhD.

Ing. Zuzana Palounková, PhD.
Narodila se v roce 1970. Dosáhla ekonomického vzdělání a následně speciálně pedagogického. Doktorské studium 
speciální pedagogiky absolvovala na Karlově univerzitě v Praze. Několik let pracovala v základním školství. 
V současné době působí na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, 
Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky, kde se v rámci své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti 
zaměřuje zejména na problematiku edukace a všeobecného rozvoje jedinců se specifickými poruchami učení, jedinců 

Narodila se v roce 1970. Dosáhla ekonomického vzdělání a následně speciálně pedagogického. Doktorské studium 

speciální pedagogiky absolvovala na Karlově univerzitě v Praze. Několik let pracovala v základním školství. 

V současné době působí na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, 

Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky, kde se v rámci své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti 

zaměřuje zejména na problematiku edukace a všeobecného rozvoje jedinců se specifickými poruchami učení, jedinců 

s ADHD a osob nadaných.