Dyspraxie z pohledu ergoterapeutů - Mgr. Eliška Haškovcová; Mgr. Petra Dvořáková

Dyspraxie z pohledu ergoterapeutů - Mgr. Eliška Haškovcová; Mgr. Petra Dvořáková
Dyspraxie
Mgr. Eliška Haškovcová; Mgr. Petra Dvořáková
 
V moderní terapeutické péči o děti s dyspraxií se vycházíme z odstranění Patologických Primitivních Reflexů (PPR)
a z rozvoje senzorického procesování dle Senzorické Integrace (SI).
Dyspraxie se v klasifikaci senzorických poruch řadí mezi motorické poruchy na senzorickém podkladě, proto je 
v terapii nutné začít úpravou smyslového procesování na úrovni základních senzorických kvalit- propriocepce, 
vestibulární ústrojí, hmatové vnímání.
Ve workshopu bude představeno vyšetření Test klinické observace,  jako možnost zhodnocení odchylek v senzorickém 

Mgr. Eliška Haškovcová; Mgr. Petra Dvořáková

 

V moderní terapeutické péči o děti s dyspraxií vycházíme z odstranění Patologických Primitivních Reflexů (PPR)

a z rozvoje senzorického procesování dle Senzorické Integrace (SI).

Dyspraxie se v klasifikaci senzorických poruch řadí mezi motorické poruchy na senzorickém podkladě, proto je 

v terapii nutné začít úpravou smyslového procesování na úrovni základních senzorických kvalit- propriocepce, 

vestibulární ústrojí, hmatové vnímání.

Ve workshopu bude představeno vyšetření Test klinické observace,  jako možnost zhodnocení odchylek v senzorickém 

procesování. Zároveň budou probrány PPR související s dyspraxií a možnosti jejich nápravy formou hry.