doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

Neklidné dítě - neklidný rodič - neklidný terapeut či neklidný svět?
Co nám nejvíce brání v terapeutické pomoci a co chceme změnit? A možná nejen zde.
Workshop je zaměřen na krátký praktický program vzájemných interakcí mezi účastníky a individuální zhodnocením vlastních preferencí na
škále terapeutické kompetence a to pro 4 hlavní oblasti: užití odborných postupů – postojové charakteristiky – schopnost sebereflexe –
vhodné strategie odborné praxe.  Cílem workshopu je přispět k rozvaze účastníků o vlastních schopnostech a potřebách interpersonálních –
interaktivních – intrapersonálních a také k nalezení obsahu tohoto tématu v budoucím specializačním vzdělávání klinických logopedů.

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/