doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.


Od roku 1989 pracuje jako klinický logoped, svou praxi začínal na ORL oddělení Nemocnice Havl. Brod a v současnosti své klinické i
akademické výukové zkušenosti uplatňuje na Foniatrické klinice VFN a 1.LF UK v Praze.
V průběhu celých 90. let  absolvoval řadu krátkých zaměřených programů, od autogenního tréninku po transakční analýzu, roční  výcvik
základů psychoterapeutických dovedností a  komplexní 4 letý SUR výcvik v Integrativní psychoterapii u prof. Kratochvíla v IPIPAP Olomouc. 
V současnosti je lektorem 14. komunity Skálova institutu v Praze, kde absolvoval  2 letý Kurz Integrativní psychoterapie 2017- 2018.
Doc. Neubauer je koordinátorem odborné komise Asociace klinických logopedů ČR, členem atestační komise IPVZ pro obor Klinická logopedie
a členem Committee of International Representatives of I.C.A. - International Cluttering Association.

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/