Diagnostika a léčba dyspraxie z pohledu fyzioterapeuta

Diagnostika a léčba dyspraxie z pohledu fyzioterapeuta
Diagnostika a léčba dyspraxie z pohledu fyzioterapeuta
Mgr. Dagmar Lisá
 
Dyspraxie je z pohledu fyzioterapie problematika velmi variabilní a různorodá ve svých projevech. Zahrnuje 
poruchy jednak na úrovni příjmu a zpracování senzorických informací, tak i ve zpracování motorické odpovědi 
a v plánování pohybu. Proto jsou vyšetřovací postupy a způsoby velmi široké. Dále také není stanovené žádné 
jednotné schéma, jak při vyšetření i terapii postupovat. Cílem přednášky bude tedy uvést možné vyšetřovací 
postupy jednotlivých složek motoriky, kvality senzorických systémů a interpretaci jejich výsledků. Dále bude 

Mgr. Dagmar Lisá

 

Dyspraxie je z pohledu fyzioterapie problematika velmi variabilní a různorodá ve svých projevech. Zahrnuje 

poruchy jednak na úrovni příjmu a zpracování senzorických informací, tak i ve zpracování motorické odpovědi 

a v plánování pohybu. Proto jsou vyšetřovací postupy a způsoby velmi široké. Dále také není stanovené žádné 

jednotné schéma, jak při vyšetření i terapii postupovat. Cílem přednášky bude tedy uvést možné vyšetřovací 

postupy jednotlivých složek motoriky, kvality senzorických systémů a interpretaci jejich výsledků. Dále bude 

přednáška seznamovat s terapeutickými přístupy a možnostmi.