BE BALANCED s.r.o. Vyšetření a terapie dyspraxie fyzioterapeutem - Mgr. Martina Metlická, Mgr. Dagmar Lisá

Mgr. Martina Metlická, Mgr. Simona Reichertová
 
Vyšetření dyspraxie fyzioterapeutem – účastníci si budou moci vyzkoušet test kvality motorických dovedností MABC 2
- vyšetření senzorických systémů a motoriky
Terapie dyspraxie – účastníci budou mít možnost vyzkoušet si různá cvičení, která rozvíjí a zlepšují schopnost 

Vyšetření dyspraxie fyzioterapeutem – účastníci si budou moci vyzkoušet test kvality motorických dovedností MABC 2

- vyšetření senzorických systémů a motoriky

Terapie dyspraxie – účastníci budou mít možnost vyzkoušet si různá cvičení, která rozvíjí a zlepšují schopnost 

vnímání svého těla, orientace na těle a jednotlivé složky motoriky.