BARBORA LICHOROBIEC

BARBORA LICHOROBIEC

 

PREVENCE A STIMULACE VE VÝVOJI ORF OBLASTI V RANÉM VĚKU DÍTĚTE
Ve workshopu zaměřeném na matky a jejich děti od nejútlejšího věku zmíníme exkluzivitu vztahu matka - dítě a z ní vyplývající péči, kterou lze směrovat i mimojiné k prevenci odchylek artikulace.
Cílem semináře bude možný náhled v přístupech k péči o kojence, jako uvědomování si tělesného schématu či zavádění prvních příkrmů. Seminář může posloužit také jako náhled do současné kultury matek nejmenších dětí. Workshop si neklade za cíl představit novou, objevnou a ucelenou metodiku podloženou výzkumem. Teoreticky bude lektorka vycházet z poznatků terapeutických přístupů myofunkční terapie, terapie orální pozice a také vlastní zkušenosti. Lektorka by ráda tímto workshopem přispěla k diskuzi odborné veřejnosti, jak by primární prevence v našem oboru mohla vypadat.
Workshop bude i díky vám probíhat v přátelské a otevřené atmosféře při prezentaci s kolegiálním sdílením a praktickými ukázkami.
Vemte si s sebou prosím čajovou lžičku.

 

AKCI PODPOŘILI