BARBORA ČERVENKOVÁ

BARBORA ČERVENKOVÁ

Pracuje ve FN Brno s předčasně narozenými dětmi za hospitalizace a také v ambulanci následné péče s dětmi do tří let věku.  Věnuje se problematice dětských dysfagií a ranému rozvoji  řeči.

Jako externí lektor učí na UPOL. Je autorkou monografie Rozvoj komunikačních a jazykových schopností u dětí od narození do tří let věku. Je členem odborné komise AKL a členem redakce časopisu Listy klinické logopedie. Je členem Asociace senzorické integrace a České asociace dětských Bobath terapeutů.