BARBORA ČERVENKOVÁ

BARBORA ČERVENKOVÁ

 

Srovnání efektivity orofaciálních stimulačních  technik  určených pro zlepšení orálního příjmu u předčasně narozených dětí 
 
Děti narozené předčasně mají zvýšené riziko vzniku obtíží při přechodu na orální příjem  jednak vlivem prematurity a také díky vyšším nutričním nárokům pro catch-up růst. Existuje značné množství stimulačních technik,  které lze využívat v době, kdy předčasně narozené dítě není ještě schopno přijímat potravu orální cestou. Příspěvek tedy bude obsahovat jejich stručný přehled a srovnání efektivity dvou odlišných orofaciálních stimulačních postupů nejčastěji využívaných v České republice a v anglicky mluvících zemích (UK,USA) v rámci pilotní studie
provedené na neonatologickém oddělení FN Brno.
Jedná se o srovnání efektivity modifikované oforaciální stimulace z konceptu bazální stimulace (kontrolní skupina) a modifikovaného orofaciálního stimulačního programu podle Fucile et al. (2002; 2008)  v rámci experimentální skupiny, pomocí kvalitativního hodnocení koncipovaného autorkami Lau a Smith (2011).

 

AKCI PODPOŘILI