Apraxie - Mgr. Irena Preissová

Apraxie - Mgr. Irena Preissová
Mgr. Irena Preissová
 
První část workshopu bude zaměřena na rozlišování různých typů apraxie, jejích projevů a vývoje od dětství 
do dospělosti. Druhá část se bude týkat praktických diadochokinetických cvičení v terapii a cvičení vedoucích 

Mgr. Irena Preissová

 

První část workshopu bude zaměřena na rozlišování různých typů apraxie, jejích projevů a vývoje od dětství 

do dospělosti. Druhá část se bude týkat praktických diadochokinetických cvičení v terapii a cvičení vedoucích 

ke zmírnění apraxie nejen ve verbálním projevu.