ADELAIDA FABIÁNOVÁ

ADELAIDA FABIÁNOVÁ

Vyštudovala odbor klinickej logopédie na UK v Bratislave, postgraduálne špecializačné štúdium klinickej logopédie na SZU v Bratislave. Aktuálne je doktorandkou na LF UK v Bratislave. Profesijne sa venuje deťom, ale i dospelým s neurogénnymi poruchami vrátane porúch prehĺtania. Špecializuje sa na korekciu dysfunkcie orofaciálneho svalstva metodikami orofaciálnej stimulácie, aplikáciu logopedických sond pri korekcii a podpornej stimulácii orofaryngeálnej dysfágie, dyzartrie, k vykonávaniu logopedickej a sondovej stimulácie pri rôznych rečových poruchách. Je autorkou monografie Orofaciálna a bazálna stimulácia, spoluautorka v publikáciách Poruchy polykání a Logopedarium. Publikovala aj v odborných časopisoch Efeta, Mondo Auito, Rivista Italiana per la care in perinatologia, Lucina. Pôsobí v redakčnej rade Listy klinické logopedie. Je členka vedeckej spoločnosti pre perinatológiu v Taliansku. O problematike neurovývinových a neurogénnych porúch sa vyjadruje i vo verejnoprávnych televíznych reláciách, odborných časopisoch. Aktívne sa venuje odbornej prednáškovej činnosti na Slovensku a v zahraničí, lektoruje a organizuje kurzy pre odborníkov.