ADELAIDA FABIÁNOVÁ

ADELAIDA FABIÁNOVÁ

PaedDr. Adelaida Fábianová
Po ukončení štúdia odboru klinická logopédia v r. 1998 na Univerzite Komenského v Bratislave pracovala v Univerzitnej nemocnici v Bratislave – Ružinove s pacientmi s neurologickými ochoreniami s poškodením centrálneho a periférneho nervového systému. V Adeli Medical Center v Piešťanoch pôsobí od jeho založenia v r. 2004 ako klinický logopéd, odborný garant, vedúca logopedického oddelenia a od r. 2018 ako medicínska riaditeľka. Atestáciu v odbore klinická logopédia získala po úspešnom absolvovaní špecializačného štúdia a skúšky na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. Svoje praktické poznatky zhrnula vo svojej špecializačnej a doktorantskej práci.
Počas odbornej praxe absolvovala viacero študijných pobytov; v Taliansku (Villa Serena S.p.A. Piossasco), v Rusku (Sankt Petersburg) so zameraním na dysfóniu, dysfágiu a na orofaciálnu stimuláciu.
Je držitelkou mnohých certifikátov oprávňujúcich k vykonávaniu, diagnostike a terapii porúch prehĺtania (dysfágie), dysfunkcii orofaciálneho svalstva a myofunkčnej poruchy; Skúškou ukončené nadstavbové špecializačné štúdium „Logoped Master“ v Rusku ju oprávňuje aplikovať logopedické sondy pri korekcii a podpornej stimulácii orofaryngeálnej dysfágie, dyzartrie, k vykonávaniu logopedickej a sondovej stimulácie pri rôznych rečových poruchách (orofaciálna stimulácia)  a ďalších príbuzných terapiách.
V rámci publikačnej činnosti je autorkou monografie  Orofaciálna a bazálna stimulácia, spoluautorka publikácie Poruchy polykání, Logopedarium; je autorka odborných článkov v časopisoch Efeta, Mondo Auito, Rivista Italiana per la care in perinatologia, Lucina, Listy klinické logopedie, ktorého je i členkou redakčnej rady. V roku 2019 bola prijatá do  vedeckej spoločnosti pre perinatológiu v Taliansku.
O  problematike neurovývinových a neurogénnych porúch sa vyjadruje i vo verejnoprávnych televíznych reláciách a časopisoch. Aktívne sa venuje odbornej prednáškovej činnosti na Slovensku a v zahraničí, lektoruje a organizuje kurzy pre odborníkov.

AKCI PODPOŘILI