ADELAIDA FABIÁNOVÁ

ADELAIDA FABIÁNOVÁ


Korelácia psychomotoriky a oromotorických zručností pri prehĺtaní
Kinestetické a proprioceptívne impulzy ktorými disponujú deti s normovývinom dostatočne  posilňujú nielen fyziologickú tvorbu reči ale najmä správne spracovanie potravy s následným prehĺtaním. Obmedzenia týkajúce sa zrakovo-motoricko- senzorických schopností u detí vplývajú na vykonávanie rôznych substitučných posturálnych kompenzácií (sklon hlavy, vybočenie hornej časti tela a iné) nondeglutívnym hryzením predmetov a často sa vyskytujúcich zlozvykov. Tieto symptómy majú priamy dopad  na vzťah medzi slabým ovládaním hlavy, saliváciou a oromotorikou. Posturálna modifikácia je dôležitá, nakoľko vplyv gravitačného pôsobenia ovplyvňuje posun potravy z orálnej až po ezofageálnu fázu. Preto skoré odhalenie nesprávneho vývinu pohybovej sféry a funkcie orofaciálnej oblasti ako i raná rehabilitácia sú prediktorom pozitívnej prognózy.
Príspevok sa zameriava na možnosti stimulácie oromotorického systému u detí s poruchou prehĺtania.